Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Костіна Валентина Вікторівна – член Правління Харківської обласної громадської організації „Культура Здоров’я”, директор з наукової та інноваційної діяльності Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Костіна Валентина Вікторівна  Здобула освіту в: Харківському державному педагогічному інституті імені Г. С. Сковороди за спеціальністю: вчитель біології та хімії, закінчила аспірантуру в ХНПУ імені Г. С. Сковороди та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09 — теорія навчання.

Двадцять років працює у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах на посадах: учителя біології і хімії, доцента кафедри соціальної педагогіки. Директор з наукової та інноваційної діяльності Харківської обласної громадської організації „Культура Здоров’я”.

Автор чисельних наукових робіт, серед яких: статті в фахових виданнях, затверджених ВАК України; статті в збірниках наукових праць; статті та тези в збірниках матеріалів конференцій; навчально-методичні посібники та авторські програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів ВНЗ.

Має досвід організації: наукових конференцій, предметних олімпіад, турнірів, круглих столів, а також соціально-виховної діяльності з учнями та студентами, спрямованої на формування культури здоров'я молоді в різних соціокультурних середовищах.

За науково-педагогічну діяльність нагороджена: грамотами, дипломами, має сертифікати.

Social button for Joomla