Интернет-магазин nachodki.ru

Харківська обласна громадська організація  Метою діяльності  Харківської обласної громадської організації  "Культура Здоров'я" є збереження і розвиток національної культури, здоров'я українського суспільства.

 Завдання діяльності ХОГОКЗ полягають у:

- сприянні в створенні умов для розвитку та популяризації національних культурних здобутків українського суспільства;

- участі в організації та проведенні групової й індивідуальної роботи з населенням, спрямованої на формування культури здоров’я та залучення до здорового способу життя;

- сприянні охорони фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я особистості, особливо дітей та молоді;

- наданні наукової, методичної, практичної та інших видів допомоги, юридичним та фізичним особам, відповідно до діючого законодавства та Статуту ХОГОКЗ;

- участі у проведенні науково-дослідних робіт та впровадженні інновацій;

- участі у розробці та впровадженні програм і проектів культурно-оздоровчих заходів для різних груп населення, закладів різної форми власності.

Збереження і розвиток національної культури, здоров'я українського суспільства