Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

Напрями діяльності Харківської обласної громадської організації:

Харківська обласна громадська організація „Культура Здоров’я” (ХОГОКЗ) в установленому законом порядку, здійснює діяльність необхідну для виконання статутних завдань за такими напрямами:

1. Просвітницько-пропагандистська діяльність.

2. Оздоровчо-спортивна діяльність. 

3. Наукова та інноваційна діяльність. 

4. Консультативна та методична діяльність.  

  1. Просвітницько-пропагандистська діяльність ХОГОКЗ:

- інформує населення про діяльність організації та участь у програмах, проектах тощо;

- бере участь у організації та проведенні фестивалів, конкурсів, концертів, благодійних аукціонів, виставок та інших культурних заходів;

- сприяє організації роботи гуртків художньої та технічної творчості, клубів за інтересами;

- бере участь у заходах щодо естетичного та морального виховання, сприяє розвитку творчих здібностей населення;

- сприяє організації та проведенню обласних, міських та районних свят, круглих столів тощо;

- сприяє організації та проведенню ярмарок, гастролей, обміну творчими здобутками між художніми колективами в місті, області, Україні та за її межами;

- сприяє створенню системи інформаційного забезпечення з вирішення питань культури, здоров’я, освіти і науки;

- сприяє створенню сприятливих умов для соціокультурної адаптації біженців та інших верст населення, що звертаються за даною допомогою;

- сприяє здійсненню превентивної роботи з виховання культурно-здорового покоління українців;

- бере участь у організації громадського життя.

  1. Оздоровчо-спортивна діяльність ХОГОКЗ:

- сприяє здійсненню навчально-виховної роботи з формування культури здоров’я та мотивації щодо здорового способу життя серед населення;

- сприяє формуванню ціннісних орієнтацій в населення на здоровий спосіб життя, бере участь у проведенні робіт із профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу, злочинності, особливо серед неповнолітніх;

- бере участь у створенні реабілітаційних, соціальних, психологічних, оздоровчих, спортивних центрів, клубів тощо;

- сприяє організації роботи гуртків та спортивних секцій;

- бере участь у організації та допомагає в проведенні аматорських спортивних змагань, спартакіади тощо (на районному, міському, обласному, всеукраїнському, міжнародному рівнях);

- бере участь у організації туристичних заходів, сприяє розвитку та координації внутрішнього (державного) та зовнішнього (міжнародного) туризму.

  1. Наукова та інноваційна діяльність ХОГОКЗ:

- бере участь (самостійно або спільно з іншими організаціями, у тому числі зарубіжними) у реалізації програм, проектів тощо;

- сприяє проведенню роботи з населенням щодо діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, прогностики та інших заходів;

- бере участь у профорієнтаційній роботі, сприяє працевлаштуванню;

- сприяє залученню членів організації до участі в наукових (теоретичних, практичних та ін.) семінарах, конференціях, конгресах, форумах, симпозіумах з питань культури, здоров’я, освіти, екології тощо;

- сприяє організації і проведенню короткотривалих курсів, семінарів, тренінгів з питань культури, здоров’я для соціальних працівників і педагогів, соціологів і психологів, керівників і менеджерів, а також інших верст населення, державних та недержавних закладів, підприємств різної форми власності, юридичних та фізичних осіб.

  1. Консультативна та методична діяльність ХОГОКЗ:

- сприяє підготовці до друку наукових статей, тез, матеріалів наукових доповідей, методичних розробок за основними цілями організації;

- бере участь у розробці, рецензуванні, редагуванні, друку та реалізації наукової, методичної, навчальної та іншої літератури;

- сприяє впровадженню в практику передових досягнень науки та техніки;

- сприяє здійсненню аналізу, оцінки й прогнозу розвитку регіональної освіти, науки, політики тощо;

- сприяє рецензуванню методів, методик та інші інновації в освітній, технічній та інших наукових галузях;

- сприяє проведенню наукових робіт, оформленню новацій та захисту авторських прав;

- сприяє розробці й впровадженню інноваційних технологій;

- бере участь у науково-дослідних роботах у галузі соціальної роботи, практичної психології, педагогіки, культурології та інших наукових галузях;

- сприяє організації та проведенню (самостійно та з іншими організаціями, в тому числі зарубіжними) наукових семінарів, майстер-класів, з’їздів, конференцій, конгресів, форумів, симпозіумів тощо;

- бере участь у благодійній діяльності, відповідно до завдань ХОГОКЗ.