Загальні положення Харківської обласної громадської організація "Культура Здоров'я":

 

1. ХОГОКЗ є місцевою громадською організацією, створеною з метою захисту соціальних та індивідуальних інтересів громади і здійснення культурної, оздоровчої, аматорської спортивної, екологічної, просвітницької й наукової діяльності.

2. ХОГОКЗ у своїй діяльності керується: Декларацією прав людини, Конституцією України, Законами України, а також Статутом ХОГОКЗ.

3. ХОГОКЗ діє на принципах: добровільності, рівноправності, самоврядування, законності, гласності.

4. ХОГОКЗ готова до співпраці та взаємодії з органами державної влади, місцевого самоуправління, громадськими та іншими організаціями, установами освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури та спорту, творчими союзами, асоціаціями, фондами, засобами масової інформації, профспілками, підприємствами і фізичними особами, як державними, так і закордонними, діяльність яких спрямована на розвиток демократії в Україні та побудову громадянського суспільства, заснованого на загальнолюдських цінностях культури та здоров’я.

5. ХОГОКЗ здійснює власний вибір видів діяльності, самостійно розробляє програми, проекти тощо, а також сприяє впровадженню та реалізації місцевих, регіональних, Національних та інших програм і проектів, які відповідають основній діяльності організації.

6. Для забезпечення статутної діяльності ХОГОКЗ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, які не заборонені чинним законодавством.

7. ХОГОКЗ утримується за рахунок коштів, отриманих від членських внесків, грантів, проведених заходів, добровільних пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством.

8. ХОГОКЗ має поточний та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, фірмові бланки, символіку та інші реквізити, які зареєстровані в установленому законом порядку…