Шаблоны для Joomla 3 здесь

Комплексно-цільова програма „Освіта – шлях до культури та здоров’я”

Здійснення діяльності за такими напрямами:
- розробка та реалізація культурно-просвітницьких, навчально-методичних, інформаційних послуг серед науково-педагогічних і управлінських кадрів;
- організація науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі культури, освіти і науки;
- сприяє загально-професійному розвитку та самоосвітньої діяльності науково-педагогічних працівників, а також керівників навчальних закладів тощо.

Детальніше:Комплексно-цільова програма "Освіта – шлях до культури та здоров’я”

Міжнародна  науково-практична конференція  „Актуальні питання освіти і науки”

Міжнародна  науково-практична конференція

Мета конференції  науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Результат висвітлено теоретичні та практичні питання в освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання

 

Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця”

Науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо підготовки сучасного фахівця.
Результат – висвітлено теоретичні та методологічні питання з проблематики конференції, оприлюдненні рекомендації щодо упровадження в діяльності педагогічних працівників, викладачів, науковців. За матеріалами конференції надруковано програму та збірник наукових статей.

Видання

 

"МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ (IJSA)"

Місія IJSA: міжнародна співпраця науковців, які проводять дослідження в галузі інтеграції наук про людину та її здоров’я. IJSA публікує дослідження, які вивчають Людину як експозицію і як результат. Як експозицію Журнал публікує статті, присвячені вивченню того, як соціум впливає на всі аспекти життя людини та її здоров'я. Як результат Журнал пропонує статті, які вивчають педагогічні, психологічні, медичні втручання, що можуть впливати на розвиток людини та її здоров’я. IJSA рецензується та публікує оригінальні дослідження у галузях соціальних наук, психології та наук про здоров’я.

Осівтній центр ХОГОКЗ

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ (IJЕS)

 

 

Місія IJЕS: висвітлення результатів міжнародної співпраці України в науці та наукових досліджень в педагогічній, психологічній, економічній, медичній галузях, а також рецензування наукових розробок та їх упровадження в практику.

Видання