Шаблоны для Joomla 3 здесь

Дисертації, автореферати дисертацій, монографії:

  1. Мельник Ю.Б. Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.05 / Мельник Юрій Борисович. – Х., 2010. – 346 с.
  2. Мельник Ю.Б. Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05„Соціальна педагогіка” / Ю. Б. Мельник. – Луганськ, 2010. – 20 с.
  3. Мельник Ю.Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра : монографія / Ю. Б. Мельник. – Х. : ХНПУ, 2011. – 244 с.